Tomas Salzmann 

Styrelseutbildning. Utbildningar anpassade för varje behov, kontakta tomas.salzmann@telia.com eller öppna utbildningar i samarbete med Östsvenska Handelskammaren,

Styrelsekurser i samarbete med Östsvenska handelskammaren

Februari 2015

25 feb,4 mars,11 mars, 18 mars

Kontakta Östsvenska handelskamamren.

Kurs för styrelseledamöter i kommunala bolag.

2015-02-01

Styrelseledamöter i kommunala bolag är oftast förtroendevalda politiker. Jag erbjuder en specialanpassad kurs för denna målgrupp.

Styrelseutbildningar.

Ett aktivt styrelsearbete kan vara skillnaden mellan ett lönsamt företag och ett företag i kris. All erfarenhet visar att det aktiva styrelsearbetet ger stora fördelar.

Det finns många tillfällen där styrelsen kan ha en avgörande betydelse för att leda företaget framåt. 
 

Strategi diskussioner för att komma vidare
Visa banken att det finns mer kompetens än bara ägaren i styrelsen
Nå ett bredare nätverk när branschen förändras
Om ägaren funderar på ett förvärv
Balansera en diskussion vid generationsskifte

Styrelsen är ett ovärderligt stöd när svåra situationer behöver lösas eller när beslut om viktiga vägval måste göras.
 

 

Genomförda styrelseutbildningar:

Många styreleutbildningar har genomförts under åren bl a regeringens program "Styrelsekraft". 2009. Utbildare för kvinnor inom Styrelsebalans. Kurser riktade direkt till styrelser.Kurser till kommunala styrelser


Handelskammarens diplomutbildning i styrelsearbete

Kraven på företags styrelsearbete ökar. Ett aktivt och professionellt styrelsearbete är ett viktigt medel för att utveckla företaget. Genom samarbete med Tomas Salzmann som kursledare har Handelskammaren utvecklat kursen vidare. Ca 400 deltagare har redan genomgått utbildningen.

Kursprogram

Utvärdering från kurser i sammanfattning:

Kursledaren Tomas Salzmann får betyget 4,8 i Norrköping och 4,5 i Linköping på en femgradig skala. Den vanligaste kommentaren kring vad som varit mest givande med kurserna är ”Tomas kompetens och egna erfarenheter”.

 
Kommentarer från kursdeltagere:
  • "Stort tack för en mycket gedigen och utmanande kurs i styrelsearbete! "
  •  "Jag tycker upplägget känns bra, har svårt att hitta något som behöver ändras, så kör på som det är planerat. Tomas S verkade ha en stor mängd av erfarenheter att dela med sej av."
  • "Tomas power-point bilder är också jättebra. Stort plus för att vi fick allt utskrivet i en fin mapp."
  • "Kursledarens långa och varierande erfarenhet av styrelsearbete var det viktigaste.´"
  • "Tomas har stor erfarenhet av alla styrande roller i flera olika företag (inklusive kommunen) vilket är en fördel när han drar teorin samtidigt konkreta exempel"

Kommentar från bolagskurs för kommunala bolag:

Jag har bara fått positiva reaktioner. Jag hade själv ett styrelsemöte med min styrelse på kvällen - så det var skarpt läge från början..., Tranås

Jag tycker att utbildningen var mycket bra, att du med din erfarenhet kan referera till praktiska exempel gör att deltagarna får en större förståelse för regelverket. Avesta