Att arbeta i en effektiv styrelse.

Grundkurs i styrelsearbete -

hur kommer man igång med effektivt styrelsearbete.

Målgrupp:

Kursen är till för dig som har begränsad erfarenhet av styrelsearbete. Du behöver lära dig grunderna i lagstiftningen och vilka krav som ställs på dig som styrelseledamot. Kursen blandar teori och praktik men på en grundläggande nivå.

Kursplan:

 • Olika typer av bolag – privata och publika
 • Årsstämma/Bolagsstämma – hur går det till
 • Stiftelseurkund och bolagsordning
 • Ägarvilja och ägardirektiv
 • Styrelsens roll
 • Balansen mellan beslutsorganen
 • Vad är en bra styrelse, varningssignaler
 • Vision, affärsidé, affärsplan och budget
 • Kapitaluppbyggnad - kunder, medarbetare, struktur och finans
 • Arbetsordning för styrelsen, VD instruktion, rapportinstruktion
 • Styrelseordförandens roll - ansvar och befogenehter
 • Dagordning, kallelse och protokoll
 • Etik och moral i styrelsearbete - ledamotens intigitet
 • Vad säger ABL om styrelsens skadeståndsanvar
 • Kort presentation av boalgskoden
 • Praktikfall - från frågor som behandlats i en styrelse

 

 

 

Grundkursen ger kunskap i grundläggande krav på en styrelseledamot samt hur man kan komma igång med styrelsearbete och utnyttja dess potential