Tomas Salzmann 

Styrelseutbildningar anpassade för varje behov, kontakta tomas.salzmann@telia.com

Mer än 500 personer har utbildats i styrelsearbete. 

Styrelsekurser 

 

2022-08-29

Styrelsekurs

Kurs att vara ledamot i aktiebolag. Mindre eller större grupper.

2022-08-01

Ordförandekurs

Enskilt eller i grupp - genomgång av vilka krav som ställs på ordförande i aktiebolag.

Kurs för styrelseledamöter i kommunala bolag.

2022-05-02

Styrelseledamöter i kommunala bolag är oftast förtroendevalda politiker. Jag erbjuder en specialanpassad kurs för denna målgrupp.

Styrelseutbildningar.

Ett aktivt styrelsearbete kan vara skillnaden mellan ett lönsamt företag och ett företag i kris. All erfarenhet visar att det aktiva styrelsearbetet ger stora fördelar.

Det finns många tillfällen där styrelsen kan ha en avgörande betydelse för att leda företaget framåt. 
 

Strategi diskussioner för att komma vidare
Visa banken att det finns mer kompetens än bara ägaren i styrelsen
Nå ett bredare nätverk när branschen förändras
Om ägaren funderar på ett förvärv
Balansera en diskussion vid generationsskifte

Styrelsen är ett ovärderligt stöd när svåra situationer behöver lösas eller när beslut om viktiga vägval måste göras.
 

 

Genomförda styrelseutbildningar:

Många styreleutbildningar har genomförts under åren bl a regeringens program "Styrelsekraft". 2009. Utbildare för kvinnor inom Styrelsebalans. Utbildningar för enskilda styrelser.Utbildningar för styrelser i kommunala.Öppna utbildningar i samarbete med Östsvenska Handelskammaren samt andra utbildningsföretag.


Genomförda utbildningar

Östsvenska Handelskammarens diplomutbildning i styrelsearbete

Ett aktivt och professionellt styrelsearbete är ett viktigt medel för att utveckla företaget. Varje utvärdering har givit kursen och kursledaren mycket bra omdömen. Betyget varierar alltid mellan 4.5 till 4,8 på en femgradig skala.  Den vanligaste kommentaren kring vad som varit mest givande med kursen är ”Tomas kompetens och egna erfarenheter”.

Ca 400 deltagare har genomgått utbildningen.

 
Kommentarer från kursdeltagere i styrelskursen för Östsvenska Handelskammaren:
  • "Jag är oerhört nöjd med den första dagen vad gäller innehåll, upplägg och tempo.Tomas Salzmanns kunnighet impronerade.Han var duktig med att pareera den mängd av frågor som kom från gruppen."

  • "Stort tack för en mycket gedigen och utmanande kurs i styrelsearbete! "
  •  "Jag tycker upplägget känns bra, har svårt att hitta något som behöver ändras, så kör på som det är planerat. Tomas S verkade ha en stor mängd av erfarenheter att dela med sej av."
  • "Tomas power-point bilder är också jättebra. Stort plus för att vi fick allt utskrivet i en fin mapp."
  • "Kursledarens långa och varierande erfarenhet av styrelsearbete var det viktigaste.´"
  • "Tomas har stor erfarenhet av alla styrande roller i flera olika företag (inklusive kommunen) vilket är en fördel när han drar teorin samtidigt konkreta exempel"

Kommentarer från deltagare i styrelsekursen för kommunala bolag:

  • Jag har bara fått positiva reaktioner. Jag hade själv ett styrelsemöte med min styrelse på kvällen - så det var skarpt läge från början..., Tranås
  • Jag tycker att utbildningen var mycket bra, att du med din erfarenhet kan referera till praktiska exempel gör att deltagarna får en större förståelse för regelverket. Avesta
  •  Alla är supernöjda, både vi VD:ar och alla politiker!   Trelleborg