Presentation

Jag har under många år arbetat i företagsledande positioner.

Från grunden är jag sälj- och marknadsorienterad men till större delen arbetat med att leda produktionsorienterade företag.Min karriär började med åtta år på en reklambyrå.

Sedan 1987 har jag haft ett antal VD positioner med bland annat chef för börsbolaget Graphium AB, nordenchef för det franskanadensiska bolaget Quebecor World med en omfattande export till både Ryssland och England samt arbetat inom media och förlag. Arbetar nu med ansvar för att omdana svensk försvarslogistik.

Jag har en bred erfarenhet från styrelsearbete. De senaste styrelseuppdragen har varit i ett antal små och medelstora företag inom ett flera olika branscher.  Dessutom är jag kommunalpolitiskt engagerad. Har även haft ett antal uppdrag som interim VD.

Jag har varit engagerad i forskning och utvecklingsfrågor genom ordförandeskap i ett stort forskningsprogram.Varit styrelseledamot i statens ägarbolag av de svenska industriforskningsinstituten och har alltid varit engagerad i samhällsfrågor med speciell inriktning på tillväxt och villkor för företagare. 

Var engagerad i regeringens program Styrelsekraft som utbildare samt mentor i programmet.

Genomför styrelseutbildningar för ägargrupper, styrelser samt ger öppna utbildningar i nära samarbete med Östsvenska Handelskammaren.

Tomas Salzmann