Blogg om styrelsearbete

Bloggtoppen.se Denna blogg är listad bland Sveriges bästa bloggar

MediaCreeper

Bilda bolag med partners

2009-04-15

I samband med bolagsbildningar är det två viktiga dokument som skall hanteras och det är stiftelseurkunden och bolagsordningen.

Stiftelseurkunden har blivit mer en formalia fråga men bolagsordningen är ett mycket viktigt dokument. Har skall man avväga vilka frågor som är så viktiga för ägarna så att det alltid är en bolagsstämma som har att besluta om förändringar och då också ofta med någon form av kvalificerad majoritet.

Bolagsordningen kompletteras ofta med ett aktieägaravtal som mer är att betrakta som en överenskommelse mellan ägarna och som kan sägas upp efter en överenskommen tid. Bolagsordningen är att jämställa med en grundlag och aktieägaravtalet är att betrakta som lag.

Tillsammans ger dessa tre dokument förutsättningarna för företaget och har att efterföljas av ägarna och styrelsen.

Som ett ytterligare dokument kan ägarna även från tid till tid utfärda ett ägardirektiv som beslutas om på bolagsstämman, där ägarna ger styrelsen dirketiv om hur de skall hantera vissa frågor, som till exempel löner och bonusar till medarbetare i boalget.

Idag har jag på ett möte diskuterat just dessa frågor och framförallt balansen mellan dem eftersom dokumenten är så viktiga och får därför inte hanteras med vänster hand utan måste i detalj penetreras eftersom blir det fel kan det bli stora konsekvenser i framtiden.

Antal kommentarer: 0

Namn: E-postadress: Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)
Mata in koden inbäddad i bilden