Blogg om styrelsearbete

Bloggtoppen.se Denna blogg är listad bland Sveriges bästa bloggar

MediaCreeper

Kommunal bolagsstyrning

2009-06-05

Kommunal bolagsstyrning är något annorlunda jämfört med hur den privata ägarstyrningen fungerar trots att det är samma ABL som gäller för alla bolag. Det som tillkommer är regelverket i kommunallagen där det föreskrivs att det är kommunfullmäktige som skall ha makten över kommunens bolag. Dessutom föreskriver kommunallagen vissa begränsningar i de kommunal bolagens beslutande rätt. Kommunallagen föreskriver att "principiella frågor" skall avgöras av fullmäktige och får inte beslutas av varken det kommunala bolagets styrelse eller av årsstämman.

För att klara ut befogenhets frågorna mellan kommunfullmäktige och det kommunala bolagen bör varje kommun besluta om en

- Företagspolicy.

Denna policy skall klart reglera vilka frågor som komunfullmäktige även fortsatt skall besluta om för att säkerställa det demokratiska inflytandet över bolagen samt även ge bolagen generella förhållningsorder som de demokratiska krafterna i kommunen vill att bolaget skall förhålla sig till. Det kan vara t ex miljöfrågor, diskrimineringsfrågor, affärsplanearbete mm. Under rubriken "dokument att ladda ner" har jag lagt upp ett mycket bra exempel på en företgapolicy från Vetlanda kommun. Även om jag skulle ha formulerat mig något annorluna i vissa frågor så tycker jag ändock att den är generellt bra

Företagspolicyn bör dessutom kompletteras med ägardirektiv som ger bolaget ett tydligt uppdrag oftast baserat på att bolaget skall drivas för "affärsmässig samhällsnytta" Vill man i ägardirektivet beskriva vad som menas med detta går det även bra. I ett ägardirektiv skall det även finnas ett tydligt uppdrag till bolaget samt eventuella krav på lönsamhet, soliditet mm. Ett kommunalt energibolag kan t ex ha ett krav på sig att fjärvärmetaxorna skall var läggre än genomsnittet för riket, ett kommunalt bostadsbolag kan ha kravet att hyrorna skall var under riksgenomsnittet i jämförbara kommuner.

Vad som är viktigt är att varken företagspolicyn eller ägardirketivet blir en pappersprodukt utan ett aktivt styrinstrument för styrelsen att arbeta med. Dessa två dokument blir sedan måttstocken på hur bra styrelsen har lyckats med sitt uppdrag.

Antal kommentarer: 0

Namn: E-postadress: Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)
Mata in koden inbäddad i bilden