Blogg om styrelsearbete

Bloggtoppen.se Denna blogg är listad bland Sveriges bästa bloggar

MediaCreeper

Dagens styrelsemöte

2009-05-05

Jag har förmånen att sitta i en styrelse som är en stiftlsestyrelse. Vi har helt andra frågor att hantera än de vanliga affärsmässiga frågorna som normalt står på en dagordning. Stiftelsens bildades i slutet av förra seklet och man känner det historiska vingslagen. Dessutom är styrelsens ordförande en direkt anförvant till stiftarna vilket gör ännu mer att man känner ett ansvar att hantera stiftarnas vilja. Vi har dock genom åren fått allt färre avnämare av fondens medel så vi har under ett par år arbetat med att permutera - ändra stadgarna. Vi har ansökt hos Kammarkollegiet som är den myndighet som har rätten att ändra en stiftelses stadgar - det är en omfatande process och det krävs en mycket tydlig motivation för att få tillstånd en ändring. Vi försökte för ca 5 år sedan också men fick då avslag.

Nu har vi fått Kammarkollegiets beslut och de ger oss möjligheten att utöka stiftelsens stadgar med en ytterligre ändamåls paragraf. Dagens styrelsemöte handlade mycket om hur vi skall skapa rutiner för att säkerställa det nya ändamålet och hur vi skall sätta upp principer för hur vi skall hanera detta ändamål.

Vi fick en mycket intressant dialog och kom fram med bra synpunkter som jag nu har att sammafatta i ett protokoll då jag är stiftelsens sekreerare.

Antal kommentarer: 0

Namn: E-postadress: Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)
Mata in koden inbäddad i bilden