Blogg om styrelsearbete

Bloggtoppen.se Denna blogg är listad bland Sveriges bästa bloggar

MediaCreeper

Beslut om incitamentsprogram kräver 90% majoritet

2009-05-08

Trots alla diskussioner om incitamentsprogram/bonusar till ledande befattningshavare är det fortfarande många styrelser som föreslår årsstämman att införa ett program. Den principiella diskussionen om huruvida man arbetar mer när man har möjlighet att erhålla bonus eller ta del av företagets ökade värde har kommit något i skymundan för alla de populistiska argumenten. Jag kan dock fundera över om medarbetare inklusive VD drivs av själva bonusen, eller antalet optioner man får för att göra ett bättre jobb eller för att man i grunden är en tävlingsmänniska. Låt oss i ett senare inlägg komma tillbaka till denna fråga.

Reglerna för att införa ett incitamentsprogram är dock tydliga.

1.Det är bolagstämman som skall besluta om programmet.

2.Det krävs enligt ABL 16 kap §8 att beslutet skall biträdas av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som vid stämman företrädda aktierna.

Det finns med dessa regler ett starkt minoritesskydd. Några aktieägare kan inte besluta om att införa denna typ av program utan att mer än 90% skall biträda förslaget. Allt för att skydda minoriteten mot en majoritet som vill dela ut värden ur bolaget till medarbetare eller styrelse.

Ett bolag som fick tydligt lära sig dessa regler var bolaget Entraction som nyligen hade stämma. Till stämman hade bolagets styrelse föreslagit att ett program skulle införas. Då det enligt tidningsuppgifter finns intressekonflikter mellan ägare i bolaget valde en ägare att rösta nej till förslaget om att införa ett program. Jag förstår besvikelsen hos övriga ägare och de medarbetare som skulle omfattas av programmet men samtidgt måste man ha respekt för minoritetsskyddet och det är just för att undvika att köra över minoriteter som denna typ av regler finns. Ett annat bolag, mycket större fick för något år sedan uppleva samma sak och det var Ericsson.

Det är därför viktigt att styrelsen innan de föreslår program att förankra denna typ av fråga hos de största ägarna för att säkerställa att inte bli nedröstade på stämman.

Antal kommentarer: 0

Namn: E-postadress: Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)
Mata in koden inbäddad i bilden