Blogg om styrelsearbete

Bloggtoppen.se Denna blogg är listad bland Sveriges bästa bloggar

MediaCreeper

Kommunal revision

2009-04-03

Kommunal revison är något annorlunda jämfört med hur det går till i det privata näringslivet. Kommunfullmäktige som är kommunen högsta beslutande organ behöver en löpande kontroll av verksamheten. För detta ändamål väljer man revisorer - som är politiskt tillsatta. Dessutom väljer revisionen även en sakkunnig revisor - som främst ska granska siffrorna men ibland använder man dem även till att genomföra löpande granskning så att lekmannarevisorer kan fullfölja sitt uppdrag.

Sytet med den kommunal revisonen är att

1. Ge underlag för fullmäktige i dess ställningstagande i anvarsfrågan

2.Ta tillvara kommunens ekonomiska intressen

3. Ge förtroende och legimitet åt verksmahten.

Det är främst den sista punkten som har ett mer poltiskt innehåll. Det gör att om majoritetten i en kommun satsat på en viss fråga kan minoriteten bland de lekmanna valda revisorerna kritísera satsningen utifrån en politisk vinkling istället från en innehållsmässig vinkling. Detta gör att revisonen inom kommunen är en blandning mellan politik och sak vilket gör att det kan vara svårt för medborgarna att förstå vilken roll egentligen lekmannarevisorerna har. Revisorerna som normalt har en hög trovärdighet blir helt plötsligt politiker och gör i sitt ämbete som revisor uttalanden som kan uppfattas som trovärdiga trots att det egentligen är ett poltiskt inlägg. Det kan därför vara värt att fundera över titeln för lekmannarevisorn. Det borde vara dags att ta bort deras titel revisor och istället döpa om dem till något neutralt.

Antal kommentarer: 21

2022-01-31 13:29:00 - Skatta krypto, skattarätt@gmail.com, cryptoholics.com/sv/kryptovaluta/skatta-kryptovalu...

Viktigt att komma ihåg att skatteregler inte bara är statiska utan också utvecklas över tid. Det ser vi bland annat med skatt på kryptovaluta.

2022-08-28 05:47:28 - Bangla, admin@banglarbhumi.tips, banglarbhumi.tips

Auditing is helpful.

2022-09-17 07:57:27 - AhmedMalik, ahmedmalik91666@gmail.com

Revisorerna som normalt gas-stationsnearme.com/write-for-us har en hög trovärdighet blir helt plötsligt politiker och gör i sitt ämbete som revisor uttalanden som kan uppfattas som trovärdiga.

2022-10-27 03:25:52 - allbertluu, allbertluu0@gmail.com

I have learned a few new things thanks to this excellent and insightful essay. Additionally, if you have time, kindly stop by <a href="stumble-guys.co">stumble guys</a> for some downtime.

2022-11-08 04:26:54 - otherm, kylesrolfe508@gmail.com

After receiving your essay, your writer will create a special assignment that complies with your specifications. drift-boss.io

2022-11-09 11:23:49 - game, foodlenyt78@gmail.com

I had a lot of harvest after seeing this post of yours! Before, I used to play games, this is a fun game for entertainment, but now I will follow you, read your articles will have more knowledge. retrogamesfree.com

2022-12-15 11:28:10 - Celine Dion, celinedioncdc@gmail.com

Kommunrevisorer tenderar också att vara mer erfarna och ha en mer mapquestdrivingdirections.app varierad bakgrund.

2022-12-27 07:35:29 - FB9, prjk.vi.e.tn.am@gmail.com, www.sipg-fc.com

FB9 KEO NHA CHAI

2022-12-30 03:46:04 - donna, donnajane1205@gmail.com

Kommunrevisionen är en viktig del av den kommunala styrningen och används för att säkerställa att drift-hunters.com kommunen fullgör sina ekonomiska åtaganden och att den fullgör sitt ansvar enligt kommunallagen.

2023-01-09 04:23:27 - Lisa, jeanaaxzejaimes8704@gmail.com, slope-io.com

Your observations are really fascinating. Enjoy playing video games? I played the game that my mother lately showed me slope-io.com

2023-01-13 05:06:06 - abel, abeljame13@gmail.com

Jag tycker att det är väldigt kreativt. Önskar att du alltid har vampiresurvivors.co fler intressanta och kreativa nya idéer

2023-01-16 08:47:27 - squawkbook, devinarnold048@gmail.com

Although it is impossible to memorize every legal statute, knowing the structure of the board's operations is crucial. Though you can divide up tasks amongst the board members, ultimately everyone is responsible for their own actions. slope-unblocked.co

2023-01-18 08:46:12 - Stumblenel567, bekosi9657@v3dev.com

Do you like a multiplayer fight that features a wide variety of exciting challenges? Battle other players in the multiplayer game stumble guys while in control of your character and navigating amusing obstacles. You must cross the finish line in first place to claim victory.
stumbleguys3.com

2023-02-02 10:44:29 - My Estub, myestub78@gmail.com, www.myestub.net

This article is really amazing. Thanks for the sharing.

www.myestub.net

2023-02-07 05:54:31 - jenrewuy, thehruyewtr@gmail,com, territorialio2.co

wonderful information I just recently territorialio2.co discovered your site and have been reading it. I intended to make my first comment. I'm at a loss for words other than to state that I do.

2023-02-07 05:56:19

I had a great time reading 1001games.io your blog. It was clearly written and simple to understand. As opposed to other, less-than-stellar blogs I've read. Many thanks!

2023-02-10 04:32:52 - Maria, gfhh@gmail.com

I really like this topic and the information you share also makes me excited because it is very fresh and interesting. contextogame.co

2023-02-20 14:39:03 - Angela, notmymaillol@gmail.com

Whenever you see recurring numbers, such as 1111 or 2222, these are so-called "angel numbers" - via angelnumerology.org

2023-03-16 18:35:01 - ggrrt, harroki336@gmail.com, goole.com

hlo

2023-03-31 09:52:32 - lilycollins, anandine@gmail.com

Det du beskriver om kommunal revision är korrekt och det stämmer att det skiljer sig från revision inom det privata näringslivet. Att revisorerna är politiskt snowrider3d.io tillsatta och har ett ansvar gentemot kommunfullmäktige gör att det kan finnas en politisk dimension i deras arbete.

2023-03-31 09:53:29 - lindaxx, linda3x@gmail.com

En möjlig lösning incrediboxgame.co kan vara att använda en annan titel som tydligare signalerar att lekmannarevisorerna har en politisk roll, samtidigt som de fortsatt har en viktig funktion som granskare av kommunens verksamhet.
Namn: E-postadress: Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)