Blogg om styrelsearbete

Bloggtoppen.se Denna blogg är listad bland Sveriges bästa bloggar

MediaCreeper

Kommunala bolag och ABL

2009-08-31

Förtroendet att sitta i en kommunal bolagstyrelse får man genom att vara aktiv inom den lokala partiorgansiationen. De flesta kommuner väljer representanter efter partitillhörighet och inte fritt bland personer som har mest lämplig kompetens. Det finns kommuner som tillsätter styrelseledamöter fritt men min erafenhet visar att det är rätt få, bland annat är Göteborg ett undatag där det finns styrelser där man inte är vald pga partitillhörighet.

Genom det proportionella valsystem vi har i Sverige blir därmed också de kommunala bolagsstyrelserna valda i enlighet med vilken majoritet som finns i respektive kommunfullmäktige. För oss som jobbar mest i den privata sektorn kan dett kännas lite ovanligt eftersom man i en kommunal bolagsstyrelse kan träffa på personer som varken har kunskap om ABL eller vad ett aktiebolag är. Detta gör att många kommunala bolag blir mycket tjänstemannastyrda.

Det kan dessutom bli fel då man istället för bolagets intresse sätter den politiska åsikten främst vad gäller nya satsningar, det kan vara hamnar, fastigheter eller idrottsplatser med mera.

Att det kan bli helt fel finns det exempel på. För ett antal år sedan skulle SL i Stockholm besluta om upphandling av en entreprenör. Dåvarande ordföranden ansåg att detta var så känsligt så att inte ens bolagets samtliga styrelseledamöter skulle få kännedom om upphandlingsdokumenten utan krävde att styrelsen skulle besluta om upphandlingen utan att fått se allt material. Partipiskan ven och beslutet togs.

En av ledamöterna som tillhörde oppositinen anmälde beslutet då han ansåg att kommunala bolag inte hade något undantag från ABL § 21.

"Beslut får inte fattas i ett ärende om inte samtliga styrelseledamöter har

1. Fått tillfälle att delta i ärendets behandling

2. Fått ett tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet"

Trots att ordföranden i SL hävdade att han gjort allt för bolagets bästa och att frågan var så känslig beslöt domstolen att döma honom till dagsböter. Dock blev den stora kostnaden alla advokatkostnader eftersom ordföranden förlorade målet.

Det gäller därför speicellt att vara uppmärksam om man blir vald till ordförande i ett kommunalt bolag att förstå att samma regler gäller som för de privata bolagen.  ABLs regler har inga undantag bara för att det är en politisk församling som utsett personen.

Antal kommentarer: 0

Namn: E-postadress: Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)
Mata in koden inbäddad i bilden